Institucionalna potpora Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva 2020.-2023.

Naziv projekta: Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini (20_4_OSI)

Prijavitelj: Županijska udruga slijepih Split

Početak provedbe: 01.01.2021.

Završetak provedbe: 31.12.2021. s mogućnošću produljenja i potpisivanja ugovora do 31.12.2023.

Vrijednost projekta: 128.940,00 kn za prvu godinu provedbe

Županijska udruga slijepih Split niz godina kao udruga djeluje putem svog člana koji je član Izvršnog odbora Hrvatskog saveza slijepih u kreiranju politika za osobe s invaliditetom u izradi Nacrta Inicijalnog izvješća o primjeni Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, u aktivnoj ulozi prilikom promjene Zakona o socijalnoj skrbi u 2011. godini jer je prilikom objave Nacrta uočeno da su brojna prava osoba s invaliditetom ukinuta ili nedovoljno definirana, kao i provedbe novog Zakona o socijalnoj skrbi iz 2018.g., zatim u području politike rodne jednakosti žena s invaliditetom kroz SOIH i Mrežu žena Hrvatskog saveza slijepih.

Udruga je zbog dugogodišnjeg uspješnog rada, znanja i iskustava prepoznata kao ravnopravni partner institucija lokalne uprave i samouprave. Suradnja na provedbi aktivnosti direktno je ostvarena s Hrvatskim savezom slijepih, Centrom „Vinko Bek“, Centrom „Silver“, Centrom za socijalnu skrb Split, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje“, Klinikom za očne bolesti Split, Grupom „Baština – nama je stalo“ u dugogodišnjem projektu „Dotakni i vidi“, osnovnim i srednjim školama, Ekonomskim fakultetom, muzejima, galerijama i dr. Suradnja s lokalnom upravom razvija se vezano za poticanje i senzibiliziranje javnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Radi sveukupne održivosti, a posebice financijske koja je preduvjet ostaloj, Udruga financijsku održivost planira nastaviti i dalje javljanjem na odgovarajuće projektne/programske natječaje, razviti bolje sustav samofinanciranja kroz provođenje edukacija u okviru razumijevanja i primjene Konvencije, diskriminacije po osnovi invaliditeta, razumne prilagodbe, te različitosti i vrsta potpora, kao i specifičnostima postupanja vezano za sljepoću kao vrstu invaliditeta i edukacija o principima i filozofiji neovisnog življenja.

Institucionalna podrška pruža materijalnu sigurnost potrebnu za daljnji razvoj udruge i pokriva troškove koji ne predstavljaju direktne troškove vezane uz provođenje projekata kao što su režijski troškovi, udio u plaći suradnice na projektu, troškove edukacije, troškove uredskog materijala i poštarine, troškove nabave informatičke opreme, održavanja čistoće prostora i slično.

Institucionalnom podrškom financira se plaća suradnice na projektu koja radi na pripremi projektnih prijedloga i provedbi projekata.

Institucionalna podrška osigurala je materijalnu sigurnost za daljnji razvoj organizacije u smislu kreiranja i provođenja novih projekata te namicanja novih financijskih sredstava za njihovu provedbu.  Zahvaljujući odobrenoj institucionalnoj podršci od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Županijskoj udruzi slijepih Split omogućen je daljnji razvoj i u području poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom.

https://zaklada.civilnodrustvo.hr

https://zaklada.civilnodrustvo.hr/tender/institucionalna-podrska-stabilizaciji-iili-razvoju-udruga-osoba-s-invaliditetom-koje-djeluju-na-lokalnoj-razini/2020-08-17